Department Optical and Acoustical Engineering
 

 

Optical & Acoustical Engineering
Gaziantep University


 What is New?

The following introductory note is in Turkish for now.

Gelişen teknoloji ile birlikte artık günlük hayatta kullandığımız çok sayıda sistemlerde optik cihazlar mevcuttur. Optik mühendisleri ışığı kullanan tüm cihaz ve donanımların araştırılması, tasarlanması, geliştirilmesi ve günlük hayatta pratik uygulanması üzerine odaklanarak hizmet vermektedirler. Optik mühendisliği, ağırlıklı olarak fizik temel biliminin üstüne oturmakla birlikte aslında elektrik-elektronikten haberleşmeye, malzeme biliminden makineye, bilgisayar programcılığından tıpa varana kadar çok farklı programların karışımından oluşmuş çok disiplinli bir program niteliğindedir. Gelişmiş ülkelerde oldukça ihtiyaç duyulan ve bu nedenle uzun yıllardır birçok üniversitede ayrı bir program olarak eğitim veren bu dal ne yazık ki ülkemizde de ihtiyaç olmasına rağmen ihmal edilmiş ve ilk defa 2013 yılında Gaziantep Üniversitesinde açılmıştır. Optik mühendisliği iş alanları son derece geniş olup savunma sanayiinden, medikal sektöre, enerji alanından, aydınlatma sektörüne, otomotiv sektöründen, elektroniğe, iletişim sektöründen bilgisayar sektörüne kadar çok farklı sektörlerde istihdam edilebilirler. Örneğin optik mühendislerinin çalıştığı sektörler arasında astronomide teleskop vb tasarımı; fotoğrafçılıkta mercek, kamera vb tasarımı; askeri uygulamalarda dürbün, periskop, topoğraf cihazı vb tasarımı; tıpta gözlük camı, optometri, lazer epilasyon, mikroskop, endoskop, yarık lamba, foropter, oküler tonometri, fundus fotoğraf, Lensmetre, otorefraktometre, otokeratometre vb tasarımı; aydınlatma sektöründe ayna, lamba, LED vb tasarımı; iletişim sektöründe cep telefonu, fiber optik vb tasarımı; endüstride optik lazer yazıcı, lazer, ekran vb tasarımı rahatlıkla görülebilir.

Yine gelişmiş ülkelerde artık çok sayıda üniversitede mevcut olan ve son yılların en popüler meslek dallarından biri haline gelmiş olan akustik mühendisliği ülkemizde ihmal edilmiş olup bugün Gaziantep üniversitesinin lisans programlarından biridir. Bu programda verilecek eğitimde ses üzerine; sesin titreşimi; sesin tasarımı; sesin analizi ve kontrolü; yaşanan çevredeki seslerin denetim altına alınarak istenmeyen gürültünün kontrol edilmesi ve azaltılması; farklı nesnelerin sesle ne şekilde etkilendiklerinin araştırılması; uygun ses kayıt ve üretim sistemlerinin geliştirilmesi; ses seviyesinin ölçülmesi ve ses frekanslarının analizi üzerine konulara odaklanmaktadır. Akustik mühendisliğinin başlıca hedeflerinden biri yaşanılan veya çalışılan ortamlardaki gürültüyü en az seviyeye indirmek, istenen sesleri ise bozulmadan, gereken şiddete ve netlikte dinleyiciye ulaştırmak üzere çalışmalar yapmaktır. Bu temel hedeflere varmak için akustik mühendisleri gerekli fiziksel araçları, sistemleri ve ortamları tasarlarlar. Toplu ya da bireysel yaşanılan hastane, kütüphane, okul, fabrika, iş yeri, caddeler, havaalanları, karayolları, demiryolları, ev gibi ortamlarda gürültünün kontrol edilebilmesi için gerekli tasarımlar (gürültü bariyerleri, ses emiciler, susturucular, tampon bölgeler) ve hesaplamaları akustik mühendisleri yapar. Akustik mühendisliğinin en çok bilinen diğer bir uygulaması da sesin niteliğinin çok büyük önem taşıdığı, cami, kilise, konser ve konferans salonları gibi yerlerin tasarımında, bu gibi yerlerde söylenen sözün her yandan net duyulmasında, sesin ortamdaki dağılımı ve netliği hesaplanmasında görev almak ve araştırmalar yapmaktadır. Ayrıca akustik mühendisleri sesin tıpta ses işitme cihazlarının tasarlanmasından ultrasesin uygulamalarına, elektronik ve haberleşme alanında tüm ses sistemlerinin tasarlanmasına (örneğin hoparlör ve mikrofon gibi), ses kayıt ve test stüdyolarının uygulamalarına, bilgisayar alanında dijital seslerin tasarımı ve programlanmasından şifreli sinyallerin geliştirilmesi, seslerin kayıt edilip sunulduğu sinema ve televizyon yayıncılığına kadar pek çok ortamda görev alırlar.

Gaziantep University (2015 - 2019)